Standardi za osnovno anestetično spremljanje

Odbor za poreklo: standardi in parametri prakse (Odobrila hiša delegatov ASA 21. oktobra 1986, nazadnje spremenjena 20. oktobra 2010 in nazadnje potrjena 28. oktobra 2015)

Ti standardi veljajo za vso anestezijsko oskrbo, čeprav imajo v nujnih primerih prednost ustrezni ukrepi za vzdrževanje življenja. Ti standardi se lahko kadar koli presežejo na podlagi presoje odgovornega anesteziologa. Namenjeni so spodbujanju kakovostne oskrbe pacientov, vendar njihovo opazovanje ne more zagotoviti nobenega posebnega rezultata pacienta. Občasno jih je treba pregledati, kar upravičuje razvoj tehnologije in prakse. Veljajo za vse splošne anestetike, regionalne anestetike in nadzorovano oskrbo z anestezijo. Ta sklop standardov obravnava le vprašanje osnovnega spremljanja anestezije, ki je ena od sestavin oskrbe pri anesteziji. V nekaterih redkih ali nenavadnih okoliščinah so lahko 1) nekatere od teh metod spremljanja klinično nepraktične in 2) ustrezna uporaba opisanih metod spremljanja morda ne odkrije neprijetnih kliničnih dogodkov. Kratkim prekinitvam stalnega spremljanja † se je mogoče izogniti. Ti standardi niso namenjeni uporabi pri oskrbi porodniškega pacienta ali pri obvladovanju bolečin.

1. STANDARD I
Kvalificirano osebje za anestezijo mora biti v sobi ves čas izvajanja vseh splošnih anestetikov, regionalnih anestetikov in nadzorovane anestezije.
1.1 Cilj -
Zaradi hitrih sprememb stanja bolnika med anestezijo mora biti stalno prisotno usposobljeno osebje za anestezijo, ki spremlja bolnika in zagotavlja anestezijsko oskrbo. V primeru, da obstaja neposredna znana nevarnost, na primer sevanje, za anestezijo
osebje, ki bi lahko zahtevalo občasno opazovanje pacienta na daljavo, je treba poskrbeti za spremljanje bolnika. Če nujni primer zahteva začasno odsotnost osebe, ki je v prvi vrsti odgovorna za anestezijo, se
najboljša presoja anesteziologa bo izvedena pri primerjavi nujnega stanja s stanjem anesteziranega pacienta in pri izbiri osebe, ki bo med začasno odsotnostjo ostala odgovorna za anestetik.

2. STANDARD II
Med vsemi anestetiki je treba nenehno ocenjevati bolnikovo oksigenacijo, prezračevanje, cirkulacijo in temperaturo.
2.1 Oksigenacija -
2.1.1 Cilj -
Zagotoviti ustrezno koncentracijo kisika v vdihanem plinu in krvi med vsemi anestetiki.
2.2 Metode -
2.2.1 Vdihnjeni plin: Med vsakim dajanjem splošne anestezije z aparatom za anestezijo je treba koncentracijo kisika v pacientovem dihalnem sistemu izmeriti z analizatorjem kisika z uporabo alarma za mejno nizko koncentracijo kisika.*
2.2.2 Oksigenacija krvi: Med vsemi anestetiki je treba uporabiti kvantitativno metodo ocenjevanja oksigenacije, na primer pulzno oksimetrijo.* Ko se uporablja pulzni oksimeter, mora biti anesteziologu ali alarmu slišen pulzni ton s spremenljivo višino in alarm z nizkim pragom osebje ekipe za anestezijo.* Za oceno barve sta potrebna ustrezna osvetlitev in izpostavljenost bolnika.*

3. PREZRAČEVANJE
3.1 Cilj - zagotoviti ustrezno prezračevanje pacienta med vsemi anestetiki.
3.2 Metode -
3.2.1 Vsak bolnik, ki je v splošni anesteziji, mora stalno preverjati ustreznost prezračevanja. Kvalitativni klinični znaki, kot so ekskurzija prsnega koša, opazovanje dihalne vreče v rezervoarju in poslušanje dihalnih zvokov, so koristni. Izvajati se mora stalno spremljanje prisotnosti ogljikovega dioksida, ki mu je potekel rok trajanja, razen če je zaradi narave pacienta, postopka ali opreme neveljaven.
Močno se spodbuja kvantitativno spremljanje količine plina, ki mu je potekel rok trajanja.*
3.2.2 Ko je vstavljena endotrahealna cev ali grla, je treba njeno pravilno pozicijo preveriti s klinično oceno in identifikacijo ogljikovega dioksida v plinu, ki mu je potekel rok trajanja. Neprekinjeno analizo ogljikovega dioksida ob koncu plimovanja, ki se uporablja od trenutka namestitve endotrahealne cevi/laringealne maske, do ekstubacije/odstranitve ali začetka prenosa na mesto pooperativne oskrbe, je treba izvesti s kvantitativno metodo, kot so kapnografija, kapnometrija ali masna spektroskopija. *
Ko se uporablja kapnografija ali kapnometrija, mora biti anesteziologu ali osebju ekipe za anestezijsko oskrbo zaslišan alarm za konec plimovanja CO2.*
3.2.3 Ko prezračevanje nadzira mehanski ventilator, mora biti v stalni uporabi naprava, ki lahko zazna odklop sestavnih delov dihalnega sistema. Naprava mora oddati zvočni signal, ko je prag alarma presežen.
3.2.4 Med regionalno anestezijo (brez sedacije) ali lokalno anestezijo (brez sedacije) se ustreznost prezračevanja oceni s stalnim opazovanjem kakovostnih kliničnih znakov. Med zmerno ali globoko sedacijo je treba ustreznost prezračevanja ocenjevati s stalnim opazovanjem kakovostnih kliničnih znakov in spremljanjem prisotnosti izdihanega ogljikovega dioksida, razen če to izključuje ali onemogoča narava pacienta, posega ali opreme.

4. KRUŽENJE
4.1 Cilj - Zagotoviti ustreznost bolnikove cirkulacijske funkcije med vsemi anestetiki.
4.2 Metode -
4.2.1 Vsak bolnik, ki prejema anestezijo, mora imeti elektrokardiogram stalno prikazan od začetka anestezije do priprave na odhod iz mesta za anestezijo.*
4.2.2 Vsakemu bolniku, ki prejema anestezijo, je treba vsaj vsakih pet minut določiti in oceniti arterijski krvni tlak in srčni utrip.*
4.2.3 Vsak bolnik, ki je v splošni anesteziji, mora poleg zgoraj naštetega še naprej ocenjevati cirkulacijsko funkcijo z vsaj enim od naslednjih znakov: palpacija pulza, auskultacija srčnih tonov, spremljanje sledenja intraarterijskega tlaka, periferni ultrazvok nadzor pulza ali pulz
pletizmografija ali oksimetrija.

5. TEMPERATURA TELESA
5.1 Cilj - Pomagati pri vzdrževanju ustrezne telesne temperature med vsemi anestetiki.
5.2 Metode - Vsak bolnik, ki prejema anestezijo, mora spremljati temperaturo, kadar so predvidene, predvidene ali predvidene klinično pomembne spremembe telesne temperature.
† Upoštevajte, da je »neprekinjeno« opredeljeno kot »redno in pogosto ponavljajoče se enakomerno hitro«, medtem ko »neprekinjeno« pomeni »podaljšano brez prekinitev kadar koli«.
* V olajševalnih okoliščinah se lahko odgovorni anesteziolog odpove zahtevam, označenim z zvezdico (*); priporočljivo je, da se, ko je to storjeno, navede (vključno z razlogi) v opombi v bolnikovem zdravstvenem kartonu.

 


Čas objave: 27. 7. 21